Sunday, May 11, 2014

Phim Hoa Mộc Lan - Trọn Bộ - Thvl1

Phim Hoa Moc Lan
Phim Hoa Mộc Lan - Trọn Bộ nói về thời cổ chiến tranh lan lạc ,người dân hy sinh biết bao nhiêu ,giặc cỏ xăm nhập dân chúng lòng than ,,trước mắt thấy đất nước mình đang loạn lạc thì có một cô gái quyết hy sinh để cứu lấy đất nước đã cãi nam trang đi đánh giặc ,nói về lòng yêu nước của cô ai cũng phải phâm phục ...nội dung say quanh những chiêu võ thuật đặc sắc ,những cảnh đời trớ triêu ,bức hạnh ,tình cảm bi thương ép duyên của giặc ,hồng nhan bạc phận ,rơi không biết bao nước mắt ..xem Phim Hoa Mộc Lan tập 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-...tập cuối.

No comments:

Post a Comment