Sunday, January 5, 2014

xem phim Khủng Long Tái Sinh - Age of Dinosaurs

Bạn đang xem phim Khủng Long Tái Sinh - Age of Dinosaurs tại KhoVl.Com chúc bạn xem phim vui vẻ ! Một công ty sinh học đã sử dụng công nghệ tối cao để tái sinh các loài khủng long đã tuyệt chủng hàng triệu năm, Khi công việc tái sinh thành công các nhà khoa học đã không kiểm soát được các sinh vật khổng lồ để chúng thoát khỏi viện bảo tàng và tràn ra khắp nơi khủng bố Los Angeles.

No comments:

Post a Comment